Movidas amarillas: aquelas verduras que estaban tan ricas, que non son espárragos, nin millo, que son redondicas, pero non son plátano frito, nin calabaza, nin calabacín, nin pementos, que están tan boas con salsa; ah, patacas!

Nota: cando na carriña vén este individuo, habitualmente as movidas amarillas convértense en pringuels…