Diversas actividades relacionadas con The Homens van ternos ocupados mañá xoves, aínda que por separado. Xocas predicará xunto con xente como Xurxo Souto no foro musical Percebe Son, organizado polos alumnos do IES Audiovisual de Vigo. Mentres, Roi e Wu tentarán convencer aos nenos da gardería á que vai o fillo do último deles de que o rocanrol é un atraso e, polo tanto, deben dedicarse a outra cousa; de paso, levaranlles unhas cantas guitarras e trebellos de percusión para que enreden. Cristovo, pola súa parte, quedará no Porriño revisando o Excel, que xa está desbordado.

The Homens, un grupo comprometido coa comunidade.

Véseche a ucha – Toca o pito – Straight edge. Foto de Chou no Auditorio de Ribeira, 5 de febreiro do 2011.