Excel: medida disciplinaria que se aplica en certos conxuntos de rocanrol, consistente en anotar nunha táboa as faltas de cada un dos seus integrantes, a saber: fumarse a carga e descarga de instrumentos (algún día falaremos das diversas técnicas para isto), pulsar o arpexiador insospeitadamente, esquecer a letra dunha canción que se cantou 240 veces, perder a carteira común, bater coa furgo nun bolardo, chegar a un bolo cunha resaca inhabilitante, etcétera. Hai quen di que as faltas anotadas acaban pagándose, pero iso está por comprobar, polo menos no noso caso. Oyistis?