Un Homem a outro dos Homens: Oes, se falleces déixasme escribirche un obituario que se titule ‘Un Tocornal del bajo’?

Si, efectivamente, estamos deixando que nos medren as barbas, uns con máis éxito que os outros.