Gracias ao amigo Rubén Santamarta, aquí está o PDF de La Voz do venres pasado, na que sae a Cuarta potencia como un dos discos destacados do 2010 en Galicia. Merci!