Perniñas (temblor de): Sinal inequívoco que de que o monitor está ao volume que debe estar.