Se te ergues moi cedo pola mañá, prendes o ordenador e ves que no Spotify subiron por fin o Kara.o.ke de Projecto Mourente e o Finais dos 70s, comezos dos 80s de Fanny+Alexander, que o grupo máis importante do farrucore ten por fin myspace de homenaxe, e, por encima, sobre o mostrador do bar ao que vas tomar o café hai cousas así, un só pode recordar a Andrés Montes e recordar que si, que a vida pode ser marabillosa.

(Se alguén quitou fotos dos concertos do xoves e do venres pasado, cos Nueva Vulcano, que por favor nolas envíe, que coma sempre non levamos máquina!).