Piña negra: volume brutal; é dicir, o de sempre. Piña negra arriba: úsase cando o volume dos amplificadores e dos monitores é tan alto sobre o escenario que che retemblan as cachas.