A última vez que tocamos na Iguana, en Vigo, corría o 11 de febreiro do 2006, a xente especulaba vendendo e comprando pisos, dabamos o noso noveno concerto (cos Mallory Knox), eramos tres, Wu só tiña dous pedais e Roi non gastaba ningún. Janite retratounos como se ve máis abaixo no camerino do mítico local ao que volveremos o día 22.