‘Llamada del respetito‘: Chamada categórica que se fai a quen lle debe pasta a un. Sinónimo perfecto da entrada XIX.