Abilimi güenatelyuLa la la guau guau guauBogotá tá tá: Primeiras palabras das peroratas coas que, respectivamente, os nosos queridos baixista, guitarrista e organillista empezan sempre a chequear o micrófono nas probas de son. Despois de facer tantas, un acaba dándose de conta de que sempre toca e canta o mesmo, e de que os que comparten escenario con el fan exactamente igual, incluído o batería (tacataca tucutucu pun chas, pun, chaschás) e mesmo o técnico de son (achilipú arriquitaun).

Ah, a insondable rotina do rocanrol…