Facer a de Fugazi: Tocar todo un concerto sen ter o repertorio nin escrito nin decidido, tal e como fan os máis grandes, guiándose unicamente pola química entre os músicos do grupo.