Coros del tontico. Mestura perfecta dos ‘coros Cobretti’ e dos ‘coros de Borjita’, refírese aos coros realizados con moitash eshesh e vocecilla anxelical. A expresión vén da famosa canción ‘Es el lirio y la rosa’.

Máis información aquí. Ieha!