Fuerza bien: Expresión habitual dos irmáns Santi e Víctor García, tradución directa do catalán “força be”, e que vén significar ‘bastante ben’.