Zorza: alimento composto de carne adobada e fritida, habitualmente servida con patacas e en grandes cantidades, que resulta ser o combustible enerxético fundamental dos baterías.