Borjita: Espírito maligno que se mete no corpo das persoas humanas para que fagan coros con moitazzzzzzzzzzz ezezzzzzzzzzzz…