Pois iso, que así funciona a SGAE en catro enlaces, vía Escolar.net.

(E un enlace máis para tomalo con humor, pola mesma vía).