A noticia é terrible; as imaxes conxélanche o sangue.