Conversa entre Músico #1 (de Ribeira) e Músico #2 (de Burela).

Músico #1:
O outro día agharrei unha chumeira estrema en Cacheiras, na voda de Músico #3. Toda a xente ía disfrazada de ghanster.

Músico #2: De que, de rato?

Músico #1: Non, de rollo anos 20.