Faneguismo bateril ou baterismo faneguil: dise do exceso de paixón e de autocomplacencia que poñen os baterías na súa actuación, o que os fai sacar morritos, bourar nos timbais e poñer cara de ou yeah. Pasa habitualmente en medios tempos de amor desesperado dedicados ao mal que quedou o corazón do cantante cando o abandonou Begoña (léase con acento pijuelas), a súa moza de toda a vida desde os tempos de La Salle. Osea.