Coros Bud Spencer: dise das aportacións vocais tirando a graves e papanoélicas. Unha variación extrema son os coros de calexón de Balaídos, que se fan empregando unicamente a sílaba “lo”.