Tendo en conta que un dos pasatempos favoritos de servidor (Wu) é fozar na wikipedia saltando dun artigo a outro, isto é toda unha honra. Gracias a quen corresponda!