Esteeeee, unha pregunta: se algúns somos tan sumamente estúpidos que animamos á xente a que descargue as nosas cancións, se queremos que as copien e as regalen aos parentes, se nos encanta que as empreguen gratuitamente para ilustrar vídeos varios… vai haber CD-Rs, DVDs, discos duros, memorias USB, etcétera, libres de canon para almacenar os temas de The Homens? Ou, do contrario, quen vai levar eses cartos que non lle corresponden?

En definitiva, quen nos vai meter a man na carteira?