Non pode ser casualidade que o mesmo día no que nace Tres o Tour de Francia faiga xustiza e lle dea o que é seu a Óscar Pereiro, o fenómeno que nos inspirou La Colombière…